Meie põhiväärtused: koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus. 

 

 

Kuvatõmmis 2024 07 05 105544


Hariduse Infotehnoloogia SA programm ProgeTiiger toetas robootika seadmete ostu.


Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse arendusprojekti "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Türi Lasteaias".