Rühmameeskond

Õpetajad: Sirje, Jane-Ly
Õpetaja abi: Eda 

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Maris Uusmaa

Laste vanus: 3-5

Rühma telefon: 5558 3493