Meie põhiväärtused: koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus. 

 

 


Hariduse Infotehnoloogia SA programm ProgeTiiger toetas robootika seadmete ostu.
Jälgi metoodika kasutamist meie ajaveebis ...


Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse arendusprojekti "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Türi Lasteaias".