Hariduse Infotehnoloogia SA programm ProgeTiiger toetas robootika seadmete ostu.
Jälgi metoodika kasutamist meie ajaveebis ...


Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse arendusprojekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Türi Lasteaias.