Pedagoogid

Õpetaja: Marina 
Õpetaja assistent: Merilin

Õpetaja abi: Kristel

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus: 2-4
Laste arv: 16

Pedagoogid

Õpetaja: Marina 
Õpetaja assistent: Merilin

Õpetaja abi: Kristel

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus: 2-4
Laste arv: 16

Päevakava

Päevakava

7.00 – 8.50
• laste saabumine lasteaeda
• individuaalne või grupitöö lastega
• õppe- ja loovmängud
• vaba tegevus
• info lapsevanematega
8.30 – 9.00
Hommikusöök
9.10 – 12.00
1. Õppe- ja kasvatustegevused
2. Õues viibimine
• mängud
• vaatlused ja õppetegevused
• jalutuskäigud
• liikumismängud
• vaba tegevus
12.15
Lõunasöök
13.00 – 15.00
Puhkeaeg
15.00 – 16.00
• eneseteenindamine
• vaba tegevus
• huvitegevused
16.00
Õhtuoode
16.30 – 18.00
• huvitegevused
• individuaalne ja/või grupitöö lastega
• mängud toas ja/või õues
• õppe- ja loovmängud
• info lapsevanematega
• laste kojusaatmine