Rühmameeskond

Õpetaja: Janne 
Õpetaja assistent: Kristi 
Õpetaja abi: Ulvi

Muusikaõpetaja: Ave
Liikumisõpetaja: Rauno

Lapsevanemate esindaja hoolekogus: Helen Bergmann

Laste vanus : 6-7

Rühma telefon: 5340 3133