Rühmameeskond

Õpetaja: Kaie 
Õpetaja assistent: Lembi 

Õpetaja abi: Erika

Muusikaõpetaja: Ave
Liikumisõpetaja: Rauno

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus: 6-7

Rühma telefon: 5558 4287