Rühmameeskond

Õpetaja: Saidi
Õpetaja assistent: Maie 
Õpetaja abi: Kati

Muusikaõpetaja: Tiiu

Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus: 1,6-3

Rühma telefon: 5558 4318