Rühmameeskond

Õpetaja: Saidi
Õpetaja assistendid: Maie, Evelii

Muusikaõpetaja: Tiiu

Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Keiri Oja

Laste vanus: 1,6-3

Rühma telefon: 5558 4318