Rühmameeskond

Õpetajad: Margit, Silve 
Õpetaja abi: Veronica

Muusikaõpetaja: Ave
Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Kristi Mikola

Laste vanus : 4-7

Rühma telefon: 5558 4731