Rühmameeskond

Õpetajad: Kadri, Birgit 
Õpetaja abi: Triin 

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Angela Murumaa

Laste vanus : 3-5

Rühma telefon: 5551 2983