Lastehoid ja õpetus Türil sai oletatavalt alguse juba eelmise sajandi esimesest kümnendist. Kaasaegsete mälestusi, fotosid ja kasvandike sünniaegu uurides võib arvata lasteaia töö alguseks ajavahemikku 1904 – 1909. Türi Puupapivabriku juhtkond asutas vabrikutööliste maja nr 9 ühe tiiva ruumidesse lasteaia. Professor Olaf Prinitsa - 20-ndate teise poole lasteaialapse kirjapandud mälestustes viis preili Amalie Ehrenwerdt läbi lastega mitmeid tegevusi: rehkendus, kirjaharjutused, käsitöö, laulmine, usuõpetus. Käidi ka kostümeeritult esinemas, kui vabriku direktor pidas juubelit.

1930. aastal otsustas Türi linnavalitsus ehitada linnale oma lasteaia ning taotles riigilt selle rajamiseks lisaraha. 10.11.1931. aastal avati lasteaed ajutiselt linnale kuuluvas endises Viirmanni koolimajas niikauaks, kuni uut maja ehitati. 1932. aastal valmiski riigi toetusega ehitatud hoone, mille alumise korruse ühe osa ruumidesse kolis lastepäevakodu, mis alustas tööd 24.11.1932. See oli moodne, kahekorruseline, vesivarustuse ja keskküttega maja praegusel Wiedemanni tänaval otse kiriku vastas. Lapsi oli selles lasteaias 60 - 80. Personaliks juhataja-kasvataja Johanna Maria Krein (eestistatud nimega Aime Kaur), kasvataja Hildegard Käsper ja teenija Olga Käsper või Toomas Kala. Maja hävis tulekahjus linna pommitamise tagajärjel 23.07.1941. Tegevust jätkati endises Paberivabriku direktori majas Vabriku puiestee nr 2.

1951. aastal kolis Türi Linna Lasteaed natsionaliseeritud eramajja Hariduse 2, kus töötas 2 liitrühma: vanem ja noorem. Kauaaegseks juhatajaks aastatel 1944-1968 oli Karin Klooren. Linda Amerikas oli juhatajaks 1968-1971, Helle Uibu aastast 1971.

1974. aastal sai valmis uus tüüpprojekti järgi ehitatud suur ja ruumikas lasteaiahoone Vabaduse 2a, kuhu ümber koliti. 14. veebruaril 1974 peeti avapidu 280-kohalises ümbernimetatud Türi I Lastepäevakodus. Juhatajana jätkas 1978. aastani Helle Uibu. Ajavahemikul 1978-2004 juhatas lasteaeda Helle Jago. Türi linnavalitsuse otsusega nr 419 kannab asutus alates 16.09.1996 nime Kesklinna Lasteaed. Monica Riga oli juhataja ametis 2004-2006. Aastast 2006 töötab direktorina Malle Elmik.

Tipptäituvuse ajal (1978) oli lasteaia nimekirjas 320 last 12 rühmas. 1974. aastal avati ka 2 logopeedilist rühma. Hetkel lasteaias logopeedilist rühma ei ole, töötab 7 aiarühma ja üks sõimerühm, kus on ruumi kokku 160-le lapsele.

Hoone algsest ehitamisest alates on seda pidevalt parandatud ja kaasajastatud. Uus katus ehitati 1990. aastal; uued aknad, fassaadi ja õuepaviljonide remont tehti 1997. aastal; tualettruumide kapitaalremont 1998. ja 2000. aastal. Viimastest töödest võib nimetada pesuköögi, köögi ja võimla kapitaalremonti, kogu elektrisüsteemi väljavahetamist ja üldist sanitaarremonti 2006. aastal. Lisaks täidetud nõuetele valgustuse osas on nüüd ka internetiühendus kõikides rühmades. Praeguse hetke prioriteediks on lasteaia õueala täiustamine mängu- ja liikumisvahenditega.

 

Türi Paberivabriku lasteaia
Türi Paberivabriku lasteaia lapsed, juhataja Amalie Ehrenwerth (vasakul) ja kasvataja Natalie Selli (paremal) 1923.-1925. aastate paiku.
Paberivabriku direktor Pumpiansky (istub keskel), juhataja Amalie Ehrenverth (istub keskel) ja abiline Johanna Maria Krein (seisab äärel) koos vabriku lasteaia lastega 1929. aasta kevadel.
Türi Paberivabriku lasteaia lapsed
Paberivabriku lasteaed tegutses vabrikule kuulunud hoone eespoolses tiivas Vabriku puiestee 9 . Tagumises osas elasid paberivabriku töölised. Pilt aastast 2007.
Türi linnavalitsus paigutas äsjaloodud lasteaiarühma uue hoone ehituse valmimise ajaks 1931. novembrist kuni 1932. aasta novembrini Väike-Pärnu 6 ( pildil paremal). Pilt on tehtud 1930ndate aastate algupoolel. Praegu asub majs Kaitseliidu Järva Malev.
1932. a alates asus lasteaed selleks spetsiaalselt ehitatud majas kiriku vastas. Pildistatud kiriku tornist.
Selles kaunis hoones jõudis lasteaed tegutseda 1932-1941, mil juulis üle linna liikunud purustav sõjafront ka selle hävitas.
Linnavalitsus pidas 1940ndatel aastatel lasteaeda paberivabrikule kuulunud hoone ruumides Vabriku puiestee 2. Pilt aastast 1948.
1951 - 1974 asus Türi Linna Lasteaed kahekorruselises natsionaliseeritud eramajas.
14. veebruaril 1974 peeti Türi I Lastepäevakodu avamispidu 280-le lapsele ehitatud uues majas. Samas majas tegutseb lasteaed ka praegu.
Kesklinna lasteaed 35. aastapäeva tähistamisaastal veebruaris 2009.

1. veebruarist 2015 kuulub Kesklinna lasteaed nelja ühinenud Türi lasteaeaia koosseisu. Uus nimi on Türi lasteaed Kesklinna lasteaed.