Lastehoid ja õpetus Türil sai oletatavalt alguse juba eelmise sajandi algupoolest.Türi Puupapivabriku/Paberivabriku juhtkond asutas vabrikutööliste maja nr 9 (Vabriku puiestee 5) ühe tiiva ruumidesse lasteaia. Professor Olaf Prinitsa - 20-ndate teise poole lasteaialapse kirjapandud mälestustes viis preili Amalie Ehrenwerdt läbi lastega mitmeid tegevusi: rehkendus, kirjaharjutused, käsitöö, laulmine, usuõpetus. Käidi ka kostümeeritult esinemas vabriku direktori juubelil.

1930. aastal otsustas Türi linnavalitsus ehitada linnale oma lasteaia ning taotles riigilt selle rajamiseks lisaraha. 10.11.1931. aastal avati lasteaed ajutiselt linnale kuuluvas endises Viirmanni koolimajas niikauaks, kuni uut maja ehitati. 1932. aastal valmiski riigi toetusega ehitatud hoone, mille alumise korruse ühe osa ruumidesse kolis lastepäevakodu, mis alustas tööd 24.11.1932. See oli moodne, kahekorruseline, vesivarustuse ja keskküttega maja praegusel Wiedemanni tänaval otse kiriku vastas. Lapsi oli selles lasteaias 60-80. Personaliks juhataja-kasvataja Johanna Maria Krein (eestistatud nimega Aime Kaur), kasvataja Hildegard Käsper, teenijad Olga Käsper ja Toomas Kala. Lasteaed hävis tulekahjus linna pommitamise tagajärjel 23.07.1941. Tegevust jätkati endises Paberivabriku direktori majas Vabriku puiestee lõpus vasakul.

1950ndate alguses kolis lasteaed natsionaliseeritud eramajja Hariduse 2, kus töötas 2 liitrühma: vanem ja noorem. Kauaaegseks juhatajaks aastatel 1944-1968 oli Karin Klooren. Linda Amerikas oli juhatajaks 1968-1971, Helle Uibu aastast 1971.

1974. aastal sai valmis tüüpprojekti järgi ehitatud suur ja ruumikas lasteaiahoone Vabaduse 2a. Ja Türi Linna Lasteaia pere  suundus uude majja. 14. veebruaril 1974 peeti avapidu 280-kohalises ümbernimetatud Türi I Lastepäevakodus. Juhatajana jätkas 1978. aastani Helle Uibu. Ajavahemikul 1978-2004 juhatas lasteaeda Helle Jago.

Türi linnavalitsuse otsusega nr 419 kannab asutus alates 16.09.1996 nime Kesklinna Lasteaed. Monica Riga oli juhataja ametis 2004-2006. Aastatel 2006-2015 töötas direktorina Malle Elmik. 

1. veebruarist 2015 kuulub Kesklinna lasteaed nelja ühinenud Türi lasteaeaia koosseisu ja kannab nime Türi lasteaia Kesklinna õppekoht.

2015-2019 oli direktor Sirle Võtti, keda asendas pooleteise aasta jooksul Kaia Iva.

2019-2021 oli direktor Angela Lõhmus.
Aastast 2021 on direktoriks Triin Kaljur. 

 

Türi Paberivabriku lasteaia
Türi Paberivabriku lasteaia lapsed, juhataja Amalie Ehrenwerth (vasakul) ja kasvataja Natalie Selli (paremal) 1923.-1925. aastate paiku.
Paberivabriku direktor Pumpiansky (istub keskel), juhataja Amalie Ehrenverth (istub keskel) ja abiline Johanna Maria Krein (seisab äärel) koos vabriku lasteaia lastega 1929. aasta kevadel.
Türi Paberivabriku lasteaia lapsed.
Paberivabriku lasteaed tegutses vabrikule kuulunud hoone number 9 eespoolses tiivas Vabriku puiestee 5 . Tagumises osas elasid paberivabriku töölised. Pilt aastast 2007.
Türi linnavalitsus paigutas äsjaloodud lasteaiarühma uue hoone ehituse valmimise ajaks 1931. novembrist kuni 1932. aasta novembrini Väike-Pärnu 6 (pildil paremal). Pilt on tehtud 1930ndate aastate algupoolel. Praegu asub majas Kaitseliidu Järva Malev.
1932. a alates asus lasteaed Türi Linnavalitsuse poolt ja riigi toel selleks ehitatud majas kiriku vastas. Pildistatud kiriku tornist.
Selles kaunis hoones jõudis lasteaed tegutseda 1932-1941, mil juulis üle linna liikunud purustav sõjafront ka selle maja hävitas.
Linnavalitsus pidas 1940ndatel aastatel lasteaeda paberivabrikule kuulunud hoone ruumides Vabriku puiestee 17. Pilt aastast 1948.
1950ndate aastate alguses kuni aastani 1974 asus Türi Linna Lasteaed kahekorruselises natsionaliseeritud eramajas.
14. veebruaril 1974 peeti Türi I Lastepäevakodu avamispidu 280-le lapsele ehitatud uues majas. Samas majas tegutseb lasteaed ka praegu.
Kesklinna lasteaed 35. aastapäeva tähistamisaastal veebruaris 2009.