Rühmameeskond

Õpetajad: Ringa, Anneli
Õpetaja abi: Olga 

Muusikaõpetaja: Sirli 
Liikumisõpetaja: Riin 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Vaiko Viigipuu

Laste vanus : 2-4a

Rühma telefon: 5558 5748