Rühmameeskond

Õpetaja: Marielle
Õpetaja assistent: Margarita 
Õpetaja assistent: Kärol 


Muusikaõpetaja: Sirli 
Liikumisõpetaja: Riin 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Maiken Hein

Laste vanus : 1,5-3 a.

Rühma telefon: 5558 5482