Rühmameeskond

Õpetajad: Karin, Triin
Õpetaja abi: Katrin 

Muusikaõpetaja: Sirli 
Liikumisõpetaja: Riin 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Marelli Leenurm

Laste vanus : 4-7a

Rühma telefon: 5558 5732