Rühmameeskond

Õpetajad: Pille, Ene 
Õpetaja abi: Ülle 

Muusikaõpetaja: Sirli 
Liikumisõpetaja: Riin 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Kristin Toome

Laste vanus : 4-6a

Rühma telefon: 5558 5769