Rühmameeskond

Õpetajad: Eve, Katri
Õpetaja abi: Tiiu

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Margit Tõkke

Laste vanus: 3-6a

Rühma telefon: 5558 5287