Rühmameeskond

Õpetajad: Helena, Cärolin
Õpetaja abi: Siiri 

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Laura Lokk

Laste vanus: 2-7a

Rühma telefon: 5558 5261