Rühmameeskond

Õpetaja: Virge
Õpetaja assistent: Jana
Õpetaja abi: Diana

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Kerli Jaagumann

Laste vanus rühmas: 1,6- 3 eluaastat

Rühma telefon: 5558 5268