Lapsevanem tasub igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja Türi Vallavolikogu poolt kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa st osalustasu, mis on 6,25% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Kui perest käib lasteaias üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% osalustasu määrast. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100%, teise eest 75% ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

2019. aastal on osalustasu esimese lapse eest 29,70 €, teise lapse eest 22,28 €.

Toidukulu päevamaksumus on 1,60 eurot.

Tasude maksmist reguleerib lasteaia kodukord.

Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest. Lapse puudumisest tuleb rühma õpetajat teavitada hiljemalt toitlustamispäeva kella 7.30ks telefoni teel kõne või sõnumiga või elektroonilise infosüsteemi ELIISi kaudu sõnumiga või rühma e-aadressile kirjaga.

Toiduraha ja kohatasu arve edastatakse raamatupidamisteenistuse poolt elektrooniliselt (arve maksja e-posti aadressile) või lapsevanema soovil paberkandjal rühma õpetajalt.   Toiduraha tasutakse tegelike toidukordade alusel järgmise kuu 20. kuupäevaks. Kohatasu maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.

Vanemate rühmade lapsed kasutavad ujumisteenust, selle eest täiendavalt tasuda ei tule.