Käesoleva aasta 16. septembril tähistab Türi Lasteaia Lokuta õppekoht 45. sünnipäeva. Väärikas eas maja ümbritseb kaunis mõisapark rikkaliku looduskeskkonnaga. Siin on suurepärased võimalused õuesõppe tegevusteks ning mõisaegsete puude vari on pakkunud kaitset päikese eest ka kuumadel suvepäevadel õuemänge nautivatele mudilastele. Liiklusrada võimaldab harjutada jalgrattasõitu ning  erinevate liiklusülesannete lahendamist.

Uhkeks sünnipäevaks soovime väga rajada laste liikumisvõimaluste rikastamiseks madalseiklusrada meie kaunisse mõisaaegsesse parki. Madalseiklusrada on mõeldud kõigis vanustes lastele, alates päris pisikestest sõimelastest kuni koolieelikuteni. Sünnipäevakingi maksumus on ligikaudu 10 000 eurot ja selle summa kokku saamiseks loodame teie kõigi abile!

Kolmapäeval, 22. mail kell 17.00 toimub Türi laululaval Kirsiõie liikumispidu. Peol esinevad kõikide rühmade lapsed, esinemistele järgneb matk/jooks ümber järve. 

 

Kõige olulisemad on kahtlemata meie lõpupeod:

24. mail kell 16.00 - Lokuta maja Sajajalgsete ja Mesimummide lõpupidu

30. mail kell 16.00 Türi-Alliku Mesimummude lõpupidu

31. mail kell 16.00 Kesklinna Vikerkarude ja Kaisukarude lõpupidu Kultuurikeskuses

 

Enne lõpupidusid toimub 22. mail kell 17.00 Türi Lauluväljakul Kirsiõie liikumispidu, kus kõik rühmad esinevad tantsukavadega ning pärast seda minnakse koos vanematega ümber järve matkale.

Projektis "Türi lasteaia loodusõppeprogrammid 2018.-19. õppeaastal"" osaleb kogu lasteaiapere 17 rühmaga.  Sõimerühmadel ja nooremadel rühmadel käis külas Polli talu loomaaed, kes tutvustas kitse, poni ja küülikut. Paar rühma tutvuvad alpakadega Wile farmis Poakal. Vanemad rühmad osalevad Huvitava Bioloogia Kooli programmides "Metsloomad", "Põnev putukamaailm", "Talvised linnud" ja "Kevadlilled ja liblikad". Kaks rühma sõidab Puhta vee teemaparki, et uurida putukamaailma ja elu tiigis. Üks rühm suundub Mukri rabasse looduskooslust avastama.

Vahetud kogemused ja elamused õpetavad tundma loodust, loomi ja loodushoidu ning innustavad looduse vastu huvi tundma. Projektitaotluse rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus, millest õppeprogrammidele kulub 1960 eurot ja transpordile 547,68.

Sa saad tutvuda päkapikkude tööruumidega ja ise kaasa lüüa nende tegemistes.

Näed ja kuuled, millega tegelevad päkapikud Troll ja Nääps.

Miks Tarkur pahandab ja mida ta jälle katsetab?

Mille üle rõõmustab Eputrilla?

Sul on au laulda koos Päkapikkude ülemaga.

Hoolsal ja usinal vaatlemisel võib leida mitusada aastat vanu päkapikkude jälgi.

Kohtumiseni Lokuta Päkapikkude Salakambris.

Aeg eelnevalt broneerida päkapikk-giid Nääpsu juures-5684 4467!

Alamkategooriaid

Lokuta maja uudised

Kesklinna maja uudised

Türi-Alliku maja uudised