Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

  1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
  6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

1) Karin Meier – lapsevanemate esindaja

2) Liivi Roosileht – lapsevanemate esindaja

3) Maarja Brause – lapsevanemate esindaja

4) Kristiina Kooser – lapsevanemate esindaja

5) Helen Ott - lapsevanemate esindaja

6) Getter Nurk – lapsevanemate esindaja

7) Merli Pajumaa ­– lapsevanemate esindaja

8) Piia Viilip– lapsevanemate esindaja

9) Rene Luik– lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees

10) Monika Veere – lapsevanemate esindaja

11) Jaanika Timmermaa – lapsevanemate esindaja

12) Evelin Metsis ­– lapsevanemate esindaja

13) Aivo Lepp – lapsevanemate esindaja

14) Ele Puidet –lapsevanemate esindaja

15) Riina Uuk– lapsevanemate esindaja

16) Veiko Viigipuu – lapsevanemate esindaja

17) Virginia Ciunite– lapsevanemate esindaja

18) Imre Heinsaar – lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimehe asetäitja

19) Karin Koitla - lasteaia esindaja

20) Sirje Saluste – lasteaia esindaja

21) Eve Oja – lasteaia esindaja

22) Vitali Gansen - Türi valla esindaja