Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

 1. Rene Luik – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;
 2. Liivi Roosileht - vanemate esindaja
 3. Kristina Kooser - vanemate esindaja
 4. Ketri Tammela - vanemate esindaja
 5. Maarja Brause - vanemate esindaja
 6. Veiko Viigipuu  - vanemate esindaja
 7. Inga Laur - vanemate esindaja
 8. Virginia Ciunite - vanemate esindaja
 9. Kati Nõlvak - vanemate esindaja
 10. Marje Pärn - vanemate esindaja
 11. Kerli Rhede - vanemate esindaja
 12. Rainer Koppel - vanemate esindaja
 13. Piia Viilip - vanemate esindaja
 14. Reet Mallas - vanemate esindaja
 15. Jaanika Timmermaa - vanemate esindaja
 16. Erni Kaasiku - vanemate esindaja
 17. Kadi Sildmets - vanemate esindaja
 18. Ele Puidet - vanemate esindaja
 19. Karin Koitla - õpetajate esindaja Lokuta õppekohas
 20. Sirje Saluste - õpetajate esindaja Kesklinna õppekohas
 21. Eve Oja - õpetajete esindaja Türi-Alliku õppekohas
 22. Vitali Gansen - Türi valla esindaja