Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

 • Triinu Roosme – lastevanemate esindaja
 • Kerttu Voor – lastevanemate esindaja
 • Keiri Oja – lastevanemate esindaja 
 • Kristi Mikola – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
 • Janno Ormus – lastevanemate esindaja 
 • Monika Vigand – lastevanemate esindaja
 • Aili Avi – lastevanemate esindaja
 • Getter Nurk – lastevanemate esindaja
 • Marleen Matzstein – lastevanemate esindaja
 • Kaisa Teppo – lastevanemate esindaja
 • Helen Bergmann – lastevanemate esindaja
 • Katrin Vellamäe – lastevanemate esindaja
 • Kermo Rajasalu – lastevanemate esindaja
 • Marelli Leenurm – lastevanemate esindaja
 • Erki Aus – lastevanemate esindaja
 • Sander Kooser – lastevanemate esindaja
 • Liivi Roosileht – lastevanemate esindaja
 • Silver-Taavi Kaljula – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
 • Kaisa Alusalu – lastevanemate esindaja
 • Marin Lieberg – lastevanemate esindaja
 • Margit Viigipuu – lastevanemate esindaja
 • Karin Koitla – Lokuta õppekoha õpetajate esindaja
 • Piia Viilip – Kesklinna õppekoha õpetajate esindaja 
 • Eve Oja – Türi-Alliku õppekoha õpetajate esindaja
 • Sulo Särkinen – Türi valla esindaja