Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

 • Helen Ott – lapsevanemate esindaja
 • Getter Nurk - lapsevanemate esindaja
 • Merli Pajumaa - lapsevanemate esindaja
 • Karin Kaljur - lapsevanemate esindaja
 • Liis Matzstein - lapsevanemate esindaja
 • Annika Kull - lapsevanemate esindaja
 • Jaanika Timmermaa - lapsevanemate esindaja
 • Rene Luik - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees
 • Sten Hiis - lapsevanemate esindaja
 • Diana Anton - lapsevanemate esindaja
 • Monika Veere - lapsevanemate esindaja
 • Tetjana Junolainen/ Kristi Mikola - lapsevanemate esindaja
 • Margo Hussar - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimehe asetäitja
 • Marin Lieberg - lapsevanemate esindaja
 • Elke Mäemurd - lapsevanemate esindaja
 • Virginia Ciunite - lapsevanemate esindaja
 • Karin Meier - lapsevanemate esindaja
 • Ketri Tammela - lapsevanemate esindaja
 • Liivi Roosileht - lapsevanemate esindaja
 • Kristiina Kooser - lapsevanemate esindaja
 • Eve Oja – Türi-Alliku õppekoha õpetajate esindaja
 • Karin Koitla – Lokuta õppekoha õpetajate esindaja
 • Sirje Saluste – Kesklinna õppekoha õpetajate esindaja
 • Vitali Gansen – Türi valla esindaja