Türi Lasteaia missioon

Türi Lasteaed võimaldab kõigile meie valla lastele alushariduse omandamist ning on perele heaks partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel igapäevaeluga toimetulekuks ja kooliks ettevalmistamisel.

Türi Lasteaia visioon

Türi Lasteaed on kaasaegse kasvu- ja arengukeskkonnaga mitmes õppekohas tegutsev koostööd väärtustav organisatsioon lapse ja pere toetamiseks, mille tulemusena:

  • Laps on positiivse minapildiga, õpihimuline, empaatiline ja hea suhtleja, kes väärtustab liikumist, tervist, looduskeskkonda, häid peresuhteid ja rahvuslikkust;
  • Pere pühendub lapse loovuse  ja mitmekülgse  individuaalse arengu ning tervise tugevdamise tagamisele,  kasutades parimal moel lasteaia tuge ja abi;
  • Lasteaed on kaasaegse arengukeskkonnaga kogukonnas kõrgelt hinnatud ja usaldusväärne haridusasutus;
  • Personal on pühendunud ja asjatundlik, omab kõrget motivatsiooni, jagab töökogemusi ja on meisterlik koostööpartner.

Türi Lasteaia väärtused

  • Koostöö
  • Lapsest lähtumine
  • Usaldusväärsus
  • Professionaalsus
  • Kaasaegsus